แอพ วาด รูปร่าง

คุณสามารถใช้แอพนี้สร้างรูปเหลี่ยมด้านเท่า

ถ้าจะเปลี่ยนรูปร่างให้แบนกว่าหรือสูงกว่าควรปรับความยาว % หรือความสูง % อย่างนี้คุณสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมผื่นผ้า

สร้างรูปร่างเสร็จแล้ว คลิกขวาเพื่อบันทึกรูปแล้วว่างที่แอพอื่นๆ

คุณสามารถใช้การหมุนปรับให้รูปร่างอยู่ทิศทางที่ต้องการ
ลองการหมุน 90, 180, หรือ 270
สำหรับรูปสี่เหลี่ยมลองการหมุน 45
สำหรับรูปแปดเหลี่ยมลองการหมุน 22.5
สำหรับรูปสิบสองเหลี่ยมลองการหมุน 15.
สำหรับรูปสิบหกเหลี่ยมลองการหมุน 11.25.
สำหรับรูปยี่สิบเหลี่ยมลองการหมุน 9.

จำนวนด้าน (3 - 20):

ความกว้างของขอบ (1 - 200):

ขนาด (1 - 300):

สีของขอบ:

สีของรูปร่าง:

สีของฉากหลัง:

ความยาว % (1 - 100):

ความสูง % (1 - 100):

การหมุนของรูปร่าง (0 - 360):

การหมุนของภาพไฟล์ (0 - 360):

ระยะทางจากด้านซ้าย (0 - 400):

ระยะทางจากด้านบน (0 - 400):

 

คลิกขวาเพื่อบันทึกรูป

Follow us on facebook..

© English Through The Web 2014. Terms of use