คูณต้องใช้กูเกิลโครม(Google Chrome)กับไมโครโฟนในการใช้แอพนี้ฝึกการพูดเสียง b กับ p

ฝึกการพูดเสียง ch กับ j

ฝึกการพูดเสียง f กับ v

ฝึกการพูดเสียง h

ฝึกการพูดเสียง s กับ z

ฝึกการพูดเสียง sh

ฝึกการพูดเสียง th

ฝึกการพูดเสียง w

ฝึกการพูดเสียง y


© English Through The Web 2014.